Program om karakterdannelse på erhvervsuddannelserne

Projektdetaljer

Beskrivelse

Erhvervsuddannelserne og erhvervsskolerne er som udgangspunkt en stærk ramme for karakterdannelse og faglig stolthed.
Formålet med programmet om karakterdannelse i erhvervsuddannelserne er at understøtte, at erhvervsskolerne og erhvervsuddannelserne også i praksis har stærke dannelsesmiljøer og får sat dannelse som aftryk i de faglige miljøer. Derfor skal programmet udvikle og afprøve redskaber, som kan understøtte erhvervsskolernes arbejde med karakterdannelse fremover.
Redskaberne – der fx kan være undervisningsforløb, didaktiske værktøjer, dialogredskaber mv. – kan rette sig mod forskellige dele af elevernes uddannelsesforløb, herunder også adressere arbejdet med dannelse i praktikken. Redskaberne skal således kunne anvendes af skolerne i tilrettelæggelsen af uddannelserne efter erhvervsuddannelseslovens formålsbestemmelse om, at erhvervsuddannelserne skal bidrage til elevernes karakterdannelse og faglige stolthed.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/11/1901/06/21