Progression og overgange - fra gymnasium til videregående uddanelse

  • Boysen, Lis (Projektleder)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Formålet med projektet er at give gymnasieelever et realistisk indblik i de studiekompetencer, der kræves ved de videregående uddannelser og dermed både kvalificere og motivere deres uddannelsesvalg. Projektet har et fagligt pædagogisk afsæt, og de involverede lærergrupper vil opnå indgående viden om det faglige niveau i hhv. gymnasieskolen og på videregående uddannelser. Sigtet er, at nedbringe både frafald og omvalg på de videregående uddannelser.
I projektet samarbejder undervisere på de gymnasiale uddannelser og de videregående uddannelser, og der udvikles fælles faglige og didaktiske begreber.

Man arbejder med:

Brobygningsforløb
Progression i uddannelsen og mellem uddannelserne
Faglige og tværfaglige netværk
Udvikling af de studerendes studiekompetencer
Modeller til samarbejde om progression i undervisningen og overgang til de videregående uddannelser.

StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/1001/12/12