Projektdetaljer

Beskrivelse

Projekt Børne- og UngeBuddies er forankret under sygeplejerskeuddannelsen Professionshøjskolen UCN i Aalborg. Projektet er tilknyttet forskningsprogrammet Udsathed og chanceulighed og støttet af Det Obelske familiefond og Spar Nord fonden. Projektet består af en indsatsdel og en følgeforskningsdel.
Indsatsen består af et tilbud om et frirum til raske børn og unge i alderen 6-16 år som opleve sygdom og død i hverdagen. Disse børn og unge tilbydes et 4 måneders forløb med omkring 10 timers samvær med en boddy. Buddies i projektet udgøres af frivillige som alle er UCN studerende. Barnet/den unge og dennes boddy kan lave forskellige aktiviteter sammen på barnets/den unges præmis. De frivillige modtager inden matchet et obligatorisk kursus og derudover løbende supervision af projektledelsen.

Følgeforskningen består af kvalitative interviews og kvantitative spørgeskemaer og skal bidrage med indsigt i b.la. oplevelser og udbytte af projektet set ud fra barnets, forældrenes samt de frivillige buddies perspektiv.
Kort titelBUB
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato15/08/18 → …

Emneord

  • Undersøgelsesdesign, teori og metode
  • Socialt arbejde og sociale forhold
  • Børn og unge