Projekt: ”Flere borgere med handicap i beskæftigelse”

Projektdetaljer

Beskrivelse

Absalon har kortlagt, at der er behov for kompetenceudvikling hos medarbejdere i kommunerne, der arbejder med at få borgere med psykiske handicap i beskæftigelse. Det gælder særligt i forhold til samarbejde både internt i kommunerne og med virksomheder og uddannelsesinstitutioner, helhedsorienteret sagsbehandling, jura og sygdom/handicapforståelse.
Det overordnede formålet med Projekt: ”Flere borgere med handicap i beskæftigelse” er at få flere borgere med handicap i beskæftigelse. Det sker ved at udvikle et kompetenceudviklingsforløb til medarbejdere, der arbejder på beskæftigelses- og socialområdet i kommunerne.

Kompetenceudviklingsforløbet er rettet mod medarbejdere, der arbejder direkte eller indirekte med beskæftigelsesindsatsen på handicapområdet, og kan derfor også omfatte medarbejdere på børne- og ungeområdet eller sundhedsområdet.

Projektet er finansieret af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

Nøgleresultater

Absalon tilbyder kompetenceudviklingsforløbet gratis til 10 kommuner i Region Sjælland i perioden 2018-2019. Det fleksible koncept for kompetenceudvikling er målrettet kommunale udfordringer i forhold til ledelse, organisation og generelt vidensniveau - med udgangspunkt i den enkelte kommunes praksis. Kommuner kan selv sammensætte et forløb på 2-4 dage, som matcher kommunens aktuelle behov og praksis. Forløbet kan blandt andet handle om visioner og mål, tværfagligt samarbejde, konsekvenser af psykiske lidelser, evidente metoder i socialt arbejde eller lovgivningsmæssige rammer.

Som led i projektet udvikles et kompetenceudviklingsforløb til medarbejdere i kommuner, som arbejder med at få borgere med handicap i beskæftigelse.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/08/1701/10/19

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.