Projekt "Hands on" øvelse af praktiske færdigheder i sygepleje

  • Kaldal, Maiken Holm (Projektleder)
  • Braad, Mette (Projektleder)
  • Grønkjær, Mette (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Formålet med udviklingsprojektet er at skabe ny viden og forståelse for sygeplejestuderendes præferencer for læring af praktiske færdigheder i færdighedslaboratoriet under deres uddannelse til sygeplejerske med henblik på at kvalificere sygeplejerskeuddannelsen på UCN.Formålet er endvidere at kvalificere eksisterende og/eller udvikle et tiltag, der styrker de studerendes oplevelse af sammenhæng mellem teori og praksis igennem øvelse af praktiske færdigheder i sygeplejerskeuddannelsens teoretiske undervisning og dermed styrke samarbejdet mellem uddannelse, klinik og sygeplejestuderende.

Udviklingsprojektets metode er sequential exploding mixed methods approach design. Den sekventielle eksplorerende strategi er to delprojekter, hvor delprojekt er kvalitativt (fokusgruppeinterview) og delprojekt to er kvantitativt (spørgeskemaundersøgelse). Delprojekt et er rammesættende for udarbejdelsen af spørgeskemaet, der anvendes i delprojekt to.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato15/08/1131/12/13