Projekt IKOS: Rigtig bemanding af sygeplejen

Projektdetaljer

Beskrivelse

Bemanding af sygeplejen og personalesammensætningen i primærsektor sker i mange danske kommuner ud fra historie, tradition og økonomi. Et kvantitativt studie blandt beboer på 2839 plejecentre i USA og et kvantitativt studie blandt 225 plejehjem i Maryland, USA har begge vist en sammenhængen mellem utilstrækkelig personalebemanding og nedsat kvalitet i plejen målt ud fra forskellige kvalitetsindikatorer her i blandt forekomst af tryksår, fejl og - underernæring og dehydrering. Mangelfuld bemanding, hvor der ikke er sikret de nødvendige sygeplejefaglige kompetencer har altså vist sig at kunne føre til, at patienternes behov for sygepleje ikke imødekommes og risikoen for indlæggelser og utilsigtede hændelser stiger (Lerner 2013).
Forkert bemanding med dårlig kvalitet i plejen og øget risiko for utilsigtede hændelser til følge kan være frustrerende for plejepersonalet, hvilket bl.a. kan resultere i dårligt arbejdsmiljø og personaleflugt (Castle, Anderson 2011).
Derfor vil dette projekt finde og afprøve metoder og redskaber til at vurdere patienternes individuelle behov for kompetencer og her ud fra estimere personalesammensætningen og en minimumsbemandingen af sygeplejen i en tværfaglig sygeplejeenhed i en dansk kommune.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/08/1301/07/14