Projekt kvalitetssikring af røntgenlaboratorier

Projektdetaljer

Beskrivelse

Sundhedsstyrelsens BEK nr. 975 af 16/12/1998 om medicinske røntgenanlæg til undersøgelse af patienter stiller bl.a. krav om udførelse af modtage-, status- og konstanskontrol på alt medicinsk røntgenudstyr.
Statens Institut for Strålehygiejne (SIS) sammensatte i 2005 omkring DR-systemer en arbejdsgruppe bestående af ansvarlige fysikere fra forskellige amter samt to medarbejdere fra instituttet. Gruppens formål var at udarbejde en anbefaling for kontrol af røntgenanlæg der benytter digitaliserede røntgenanlæg, f.eks. DR-systemer. Denne bekendtgørelse indeholder desuden de gældende forordninger vedrørende ansvarsforhold omkring brug og vedligehold af røntgenanlægget.
Da UCN må anses for værende en højere læreanstalt vil BEK nr. 307 af 24/05/1984 om industrielle røntgenanlæg m.v. også indgå i denne rapport som grundlag for anbefalinger vedrørende ansvar, drift og kvalitetskontrol.
Andre bekendtgørelser der vil blive inddraget er BEK nr. 708 af 29/09/1998 om brugen af røntgenanlæg m.v. og LBK nr. 1170 af 29/11/2011 om brugen af røntgenstråler m.v.
Dette projekt vil være en anbefaling til, hvordan man i radiografuddannelsen under UCN, bør udføre kvalitetskontrol via et fastlagt kvalitetskontrolregime af uddannelsens røntgenapparatur.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/10/1418/12/14

Emneord

  • kvalitetsstyring
  • kvalitetssikring
  • DR røntgenanlæg