Projektdetaljer

Beskrivelse

Dette VIA forsknings-og udviklingsprojekt er et underprojekt i ét ud af otte delprojekter i det nationale projekt LegeKunst (2019-2023). Kort fortalt og overordnet set har forskningsdelen i Legekunst som mål at skabe viden om: kunst og leg som dannende, samt at pædagoger udvikler et sprog for, hvad der sker, når 3-6 årige beskæftiger sig med kunst og æstetik. Det er i Legekunst ligeledes et mål om, at projekterne skal ske i samskabelse mellem institutioner og kunstnere, uddannelse til pædagog og forskere og en intention om at bringe mere kunst ind i de små børns hverdagsliv, på en måde hvor kunstnere inspirere pædagoger til nye kunstpraksisser beskrives ligeledes i legekunstprojektet.Nærværende underprojekt om legekunstmodel 5 undersøger og skabe viden om samskabelse, og hvordan intentionerne om samskabelse i Legekunst udfoldes og søges praktiseret. Samskabelse anskues ud fra et samarbejdskontinuum med varierende grader af involvering, tværfagligt samarbejde og forandringspotentiale (Brandsen, Steen & Verschuerer 2018; Brandsen & Honingh 2015; Andersen & Espersen 2017). Nærværende delprojekt bidrager således til at besvare forskningsspørgsmålet tilhørende del 2 i VIAs forskning i Legekunst, med forskningsspørgsmålet: ”Hvordan udspilles intentionerne om samskabelse, når pædagoger, kunstnere og personale fra kulturinstitutioner i fællesskab vil inspirere til eksperimenter med kunst?”
Kort titellegekunstmodel 5 møder hverdagslivet
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/08/2030/06/21

Samarbejdspartnere

 • Aarhus Universitet (Projektpartner)
 • Kulturprinsen, udviklingscenter for børne- og ungdomskultur (Projektpartner) (leder)
 • Professionshøjskolen UCN (Projektpartner)
 • Københavns Professionshøjskole (Projektpartner)
 • Viborg Kommune (Projektpartner)
 • UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole (Projektpartner)

Emneord

 • Læring, pædagogik og undervisning
 • daginstitution
 • samskabelse
 • æstetik og didaktik
 • pædagog
 • roller
 • deltagelse
 • teater
 • profession
 • Børn og unge
 • dagtilbud
 • dannelse
 • teater
 • Æstetik, design og medier
 • kunst og dannelse
 • legekunst
 • teater

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.