Projekt – Modul Køn, seksualitet og mangfoldighed

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektets formål er at skabe viden om normer for køn og hvordan disse opretholdes, forhandles og udfordres i samspillet mellem børn og voksne i pædagogisk praksis i skole og skolefritidsordning (for børnehaveklasse børn), med et specifikt fokus på betydningen af den øgede andel af mandlige pædagoger.

Projektet tager sit afsæt i at kønsidentiteter tilegnes igennem interaktion i sociale rum. I Norge og Sverige er der gennemført flere større undersøgelser som afdækker pædagogers og læreres kønsforestillinger i mødet med børnene samt kønsforestillingernes mange facetterede karakter i samspil med kategorier som klasse og etnicitet. Projekterne har haft et eksplicit mål om ligestilling. I Danmark findes der kun få studier som giver et nutidigt billede af pædagogers forventninger til køn, hvorledes disse kommer til udtryk i den pædagogiske planlægning samt hvorledes børn påvirkes af kønskategoriseringer.

I projektet vil der være særlig fokus på betydningen af de mandlige pædagogers tilstedeværelse. Igennem en årerække har der været rejst kritik af institutioner for at være feminiserede med uheldige konsekvenser for drengene. Med mændenes indtog på institutionsområdet er spørgsmålet nu, om de tager særlige ’mandlige’ roller og pædagogiske opgaver i forhold til kvinderne, og hvilken betydning dette har i forhold til de kønspositioner som bliver tilgængelige for børnene.

Undersøgelsen foretages som feltstudier igennem observationer og interviews og munder ud i artikler om emnet og undervisningsmateriale til kønsmodulet.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/1501/01/16

Emneord

  • seksualitet