Projekt OVERGANG - uddannelse og professionsudøvelse

Projektdetaljer

Beskrivelse

Dimittend- og aftagerundersøgelser ved VIA Sygeplejerskeuddannelsen peger på vanskeligheder i at gå fra uddannelsen til udøvelse af professionen i forskellige dele af sundhedsvæsnet. Overgangsproblemerne kan føre til stress hos dimittenderne og i værste fald til, at dimittenderne opgiver professionsudøvelse og søger mod andre erhvervs- eller uddannelsesmuligheder.
Dimittendernes udfordring synes at have sammenhæng med at skulle overskue mange patienter/borgere på en gang og fortage de nødvendige prioriteringer i deres indsats. Yderligere oplever mange dimittender, at de må gå på kompromis med deres faglige kvalitetskriterier. De bliver fanget i et spændingsfelt mellem ideale fordringer til sygepleje og de praktiske muligheder for at realisere disse (4).
Forskning peger yderligere på, at dimittender ikke i uddannelsen har erhvervet strategier til at håndtere udfordringerne i arbejdslivet herunder at takle klinisk udfordrende plejesituationer.
Formål med projektet er at ruste kommende professionsudøvere/dimittender i højere grad
- til at varetage deres fremtidige rolle som professionsudøver i et effektivt og presset sundhedsvæsen
- til at fastholde faglige kvalitetskriterier i et travlt sundhedsvæsen
- til organisatorisk overblik og handleberedskab så mange samtidige opgaver, prioriteringer, dilemmaer og samarbejdskrav overkommes
- at transformere studiestrategier til arbejdslivsstrategier som kan støtte de nyuddannede i overgangen fra studieliv til arbejdsliv i sundhedsvæsnet
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/09/1831/12/19

Emneord

  • sygeplejerskeuddannelsen
  • uddannelse
  • professionsudøvelse