Projekt Science samarbejde mellem grundskole og erhvervsuddannelser

Projektdetaljer

Beskrivelse

Erhvervsuddannelsers (EUD) værksteder og faglokaler kan tilbyde andre muligheder for at arbejde undersøgende i naturfag end grundskolers naturfagslokaler. Dette skaber muligheder for at øge motivationen blandt grundskoleelever for at uddanne sig og arbejde indenfor natur, teknik og sundhed. Projekt ’Science samarbejde mellem grundskoler og EUD’ har udnyttet disse muligheder til at udvikle undersøgende og praktisk naturfagsundervisning i forbindelse med grundskole-elevers besøg på EUD. Dette understøtter arbejdet med naturfag i grundskolen, som primært arbejder ud fra et konstruktivistisk syn, med stor vægt på vekselvirkning mellem teori og praksis med efterfølgende konklusion og perspektivering. Ved at arbejde sammen med erhvervsuddannelserne bliver perspektiveringen til erhvervslivet tydeligere for eleverne, de kan pludselig se hvor tingene kan bruges ”ude i det virkelige liv”. Eleverne bliver på erhvervsskolerne også opmærksomme på, hvor vigtige de naturvidenskabelige arbejdsmetoder de lærer, er for deres videre uddannelse.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/1231/12/12

Samarbejdspartnere

  • VIA (leder)
  • NTS centeret (Projektpartner)
  • Mercantec (Projektpartner)