Projekt Træning til Selvhjælp

  • Haxholm, Birthe Lodahl (Projektdeltager)
  • Kirk, Lene (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Formålet var at uddrage centrale og nødvendige faktorer for, at borgere i eget hjem øger og fastholder selvhjulpenhed mest muligt, når de har behov for ydelser under Serviceloven. Fokus er på organisering af det tværfaglige samarbejde mellem visitation, distriktsledere, ergo – og fysioterapeuter samt SOSU personale
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/08/0701/02/09

Emneord

  • træning