Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektleder af frafaldsaktivitet 2
Aktivitet skal i grove træk omfatte følgende:
Gennemføre individuel tilbagemelding og eftervejledning på skriftlige teoretiske opgaver på modul 1 og 3 med en max. ramme på 15 minutter pr. fag (max. 2 fag). Aktiviteten igangsættes med henblik på at imødekomme de studerendes ønske om en øget grad af individuel eftervejledning. Forløbet igangsættes i Aalborg og i Hjørring.
Målsætning
-At imødekomme de studerendes behov for øget individuel eftervejledning
-At de studerende reflekterer over og perspektiverer deres opgave og indsats på baggrund af den individuelle tilbagemelding
-At de studerende støttes i deres videre uddannelsesforløb
-At tiltaget bliver en hjælp for de studerende
-At evaluere for hvilke studerende dette tiltag er en hjælp
Succeskriterier
-At studerende fra Aalborg og Hjørring på modul 1 og 3 deltager i den individuelle eftervejledning
-At de teoretiske undervisere tilrettelægger individuelle eftervejledningsforløb
-At de studerende oplever forløbet som en succes
Tidsramme
Forløbet implementeres i efteråret 2011 og forventes afsluttet i foråret 2012.


StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato30/08/1131/01/12