Projekt vejledning og støtte til studerende med psykisk sårbarhed

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet har som formål på systematisk vis med afsæt i evidensbaseret viden at udvikle ny viden om vejledning af studerende med psykisk sårbarhed. Fokus rettes særligt mod studerende med ADHD, ADD, OCD samt studerende med depression.
Formål med projektet:
-At afdække vejledningsbehov hos studerende med psykisk sårbarhed i deres kliniske del af uddannelsen i primærsektor.

-Udvikling af studiemetoder og vejledningstilbud til studerende med psykisk sårbarhed i den kliniske del af professionsbacheloruddannelsen.

-Gennem aktionslæring at udvikle vejledningskompetencer hos de kliniske vejledere og undervisere i forhold til studerende med psykisk sårbarhed

Projektets metode:
Projektet ønskes gennemført som et ”Aktionslæringsprojekt”, hvor kliniske vejledere for syge-pleje- fysioterapi og ergoterapistuderende fra område Midtbyen medinddrages i projektet som ”medforskere”. Der tages udgangspunkt i praksis, og det tilstræbes, at projektets resultater skal kunne føre til forandring af praksis.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato03/02/1431/01/16

Samarbejdspartnere

  • VIA (leder)
  • Aarhus Kommune (Projektpartner)

Emneord

  • aktionslæring
  • studerende med psykisk sårbarhed
  • klinisk undervisning
  • læring
  • vejledning

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.