Projektoplæg til griber til UR-robot

Projektdetaljer

Beskrivelse

Opgaven går ud på at konstruere en griber til robotterne.

Krav:
1. Griberen skal gribe om en cylindrisk emne med en diameter på 40 mm og en højde på 25 mm
2. Griberen skal være elektrisk drevet via det stik, som robotarmen er født med
3. Det skal overvejes, hvordan griberens kraft kan styres afhængigt af, hvilket emnet der skal
flyttes
4. Der skal laves en risikovurdering for sammenkoblingen af robotarmen og griberen, som skal
ses som to delmaskiner
Diverse oplysninger:
5. Præfabrikeret kabel med stik passende til stikket på robotarmen udleveres til de studerende
6. Elektrisk forsyning til griberen er 24 VDC (alternativt 12 VDC) og maks. 600mA
7. Målskitse for skruehuller til griberen udleveres til de studerende

Lægmandssprog

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole har til undervisningsbrug anskaffet tre
industrirobotter fra Universal Robot. De to er af typen UR3 og den tredje er af typen UR5.
Forskellen på modellerne er størrelsen.
For enden af armen er der en flange med fire skruehuller, som er tænkt til på montering af en griber.
Flangen har de samme mål for både UR3 og UR5.
En griber er det værktøj, som bruges til at holde fast om et emne, mens det flyttes fra et sted til et
andet.

Nøgleresultater

Individuelle krav til opgaven:
• Anvendelse af Stage Gate Modellen
• Grundigt idé arbejde hvor forskellige løsningsmuligheder undersøges
• Udarbejdelse af funktionsklare prototyper / modeller
• Alle myndighedskrav skal overholdes
• Dimensionering af relevante konstruktions elementer
• FEA beregning
• Fuld tegningsdokumentation(3D/arbejdstegninger)
• Kostpris beregning
• Slut test af prototype på robot. (evt. optaget på video)
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato10/09/1821/12/18