Psykomotorisk terapi som komplimenterende behandlingstilbud blandt skulderpatienter med smerter af mere end 3 mdr. varighed

Projektdetaljer

Beskrivelse

Psykomotoriske terapi arbejder via en bio-psyko-social tilgang til kroppen. Der arbejdes meget med krops- og sygdomsforståelse via forholdet mellem krop, psyke, og disses indflydelse på det sociale. Behandlingen fokusere på, at alle tre komponenter er vigtige for et velfungerende liv og en smertefri tilværelse. Forløbet består af, at pejle sig ind på de tre komponenter og afbalancere forholdet imellem dem, via samtale, øvelser, stræk og manuelle behandlingsteknikker til muskler og bindevæv, for at øge krops- og sygdomsforståelse, løsne spændinger og øge cirkulationen i hele kroppen, men med fokus på symptom området. Den Psykomotoriske terapeut arbejder ud fra princippet om at, udviklingen af personligheden og et velfungerende jeg, hviler på et kropsligt grundlag. Herunder at, evnen til at forstå sig selv, hviler på evnen til at tolke kroppens signaler.Kombinationen af den psykomotoriske terapi og almindelig behandlingsstrategi, i form af fysioterapeutisk træningsvejledning, tænkes at øge effekten blandt patienter hvor kropslige/psykiske eller sociale vanskeligheder kan have en afgørende betydning for, om patienterne kan overskue gennemførelsen af et traditionelt forløb. Det forventes i denne patientgruppe, at før der er blevet arbejdet med underliggende muskel spændinger og/eller smerte mekanismer foranlediget af andre faktorer end den biomekaniske problemstilling i skulderen, vil et traditionelt behandlingsforløb ikke opnå fuld effekt.At undersøge effekten af psykomotorisk terapi som komplimenterende behandlingstilbud blandt skulderpatienter med smerter af mere end 3 mdr. varighed. Herunder, hvad er effekten i patienternes selvrapporterede funktion, Smerte, Livskvalitet, Angst/Depression og registerbaseret medicinforbrug samt sygefravær.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/1631/12/17

Emneord

  • Sundhed, ernæring og livskvalitet
  • psychomotor therapy

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.