Radikalisering - om begrebets bestemmelse og den interne forbindelse mellem begreb og handling

Projektdetaljer

Beskrivelse

Radikalisering er et omdiskuteret og politiseret begreb der har været genstand for forskellige begrebs-bestemmelser og forståelser. I den tidlige forskning bestemmes radikalisering ud fra en fasetænkning hvor individer/grupper gradvist optager synspunkter og ideologier der udmunder i accept af voldelige handlinger. Denne definition bygger desuden på en lineær processuel tænkning hvorved et individ/el. gruppe i stigende grad accepterer ekstremistiske tanker og midler (Taarnby Jensen 2006; Olsen 2008a). I nyere forskning bestemmes radikalisering ud fra en mere kompleks og relationel forståelsesramme med mange individuelle variationer, ligesom nyere forskning viser at radikalisering der ikke per se fører til accept af voldlige handlinger (Borum 2011; Kundnani 2012;Schmid 2013;Gemmerli 2014). Der eksisterer ikke én universel videnskabelig definition af radikali-sering, og begrebsbestemmelsen i de forskellige lande i Europa og resten af verden er ikke ensartet. Radikalisering er et politisk konstrueret begreb der er opstået mellem en handlingsorienteret politik, og en forkla-ringsfokuseret videnskab.

Lægmandssprog

Formålet med projektet er, at undersøge hvilke forståelse af radikalisering der er dominerende hos fagprofessionelle der arbejder med at forebygge radikalisering og hvordan disse forståelser kommer til udtryk i konkrete handlinger over for unge der vurderes i fare for at blive radikaliseret.

Nøgleresultater

Forventede resultater
Projektet bidrager med viden om hvordan politiske begrebsbestemmelse fortolkes af de fagprofessionelle der varetager de forebyggende indsatser, og hvilken forståelse af radikalisering der er dominerende i praksis og hvordan denne forståelse kommer til udtryk i Aarhus Kommunes anti-radikaliseringsindsatser.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/1831/12/19

Emneord

  • Socialt arbejde og sociale forhold
  • Radikalisering
  • begrebsbestemmelse
  • fagprofessionelle
  • Uddannelse, professioner og erhverv
  • professions identitet
  • systemlogikker