Radiografi og refleksion

Projektdetaljer

Beskrivelse

Radiografi og refleksion
By Senior lecturer Marianne Gellert, Education of Radiography, University College Lillebaelt

Radiografi og Refleksion, indgår som et delprojekt i et større teoretisk-empirisk forskningsprojekt om refleksion i praksis, hvori en lang række uddannelsesinstitutioner fra MVU-området heriblandt Radiografuddannelsen University College Lillebælt har deltaget.
Projektet har forskningstilknytning til Research Unit for Multi-dimensional Learning (RUML), institut for Filosofi og Idéhistorie, Århus Universitet under ledelse af professor Steen Wackerhausen.

Formålet med delprojektet Radiografi og refleksion er, at skabe ny viden indenfor radiografien. En viden, som kan bidrage til generering af operationelle og effektive refleksionsprocesser til fremme af radiografstuderendes udvikling af handlekompetence.

Målet er at afdække en eksisterende models refleksionspotentiale og evt. videreudvikle modellen, så den indfanger de refleksionsformer, som efterspørges i professionen.

Projektets studier omfatter følgende undersøgelseselementer;
• anvendelse af radiografiprocessen
• vurdering af modellens refleksionsudbytte
• analyse af modellens refleksionspotentiale i lyset af refleksionsteorier
• udvikling af modellen

Projektets empiriske studier består af:
• Fokusgruppeinterview med studerende, kliniske og teoretiske lærere i forhold til anvendelse og udbytte af eksisterende model, Radiografiprocessen.
• Dagbøger fra studerende, som beskriver modellens anvendelse og refleksionsudbytte.
• Båndede voteringer af kliniske og teoretiske eksamener, for herigennem at afdække refleksionens anatomi i den radiografiske kontekst. Voteringerne giver et praj om, hvilke krav der stilles til studerendes refleksionskompetencer og behovet for udvikling af eksisterende model.

Analysemetode:
’Grounded theory’ anvendes til databearbejdning og den funderede teori udviklet gennem projektets studier diskuteres i forhold til refleksionsteorier af bl.a. Donald Schön, Hubert og Stuart Dreyfus, Jack Mezirow, Christopher Johns og Jacob Birkler.

Konklusionen på projektet:
Den eksisterende model kaldet radiografiprocessen fremmer præ- og post radiografisk refleksion, men kun til dels perradiografisk refleksion. Modellen initierer ikke etisk – eller kritisk refleksion trods kravet herom i bekendtgørelse om uddannelse til radiograf (2001).
Afslutningsvis udvikles en ny model kaldet radiografimodellen med fokus på etisk og kritisk refleksion samt præ-, per-, og postradiografisk refleksion.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/09/0501/09/08