Realkompetencer og brobygning Odder Højskole - Psykomotorikuddannelsen VIA UC

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektets mål er at udvikle et højskoleforløb, der dels giver den enkelte større mulighed for at gennemføre det efterfølgende studium, og dels indeholder en anerkendelse af det forløb på Odder Højskole, som eleven har gennemgået, og som gør vedkommende studieegnet.
Projektet søger desuden at afdække evt. faldgruber (faglige, sociale, andre) i forhold til frafald og udvikle forebyggende foranstaltninger til at undgå frafald for afspændingspædagoguddannelsen/psykomotorikuddannelsne
Samt at afdække, i hvilket om-fang/hvordan en mentorordning vil kunne modvirke frafald.
For Odder højskole handlede det desuden om at lave højskoleforløb, hvor man kan hæve sit faglige niveau og sideløbende at justere Odder Højskoles indhold i undervisningen, så det giver et bedre match i forhold til videregående ud-dannelser.
Efter projektperioden er der udarbejdet en samarbejdsaftale mellem Odder Højskole og VIA UC Psykomotorikuddannelsen
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato21/05/0731/12/07

Emneord

  • afspændingspædagogik
  • psykomotorik
  • frafald
  • realkompetencer
  • højskoler
  • brobygning
  • prækvalificerende kurser
  • kropsbevidsthed
  • psykomotorisk terapeut
  • mentor