Realkompetencevurdering ved brug af online værktøjer – Nationalt koncept for RKV AU- og Diplom IT-området

Projektdetaljer

Beskrivelse

Der udarbejdes en fælles metode til virtuel test af færdigheder og realkompetencer. Test bliver udarbejdet med materialer og forløb for test inden for it-brancheområde og med faget Databaser i henholdsvis AU og Diplomuddannelserne samt faget Grundlæggende Programmering på AU.
Formålet hermed er, at få fastlagt og afprøvet, hvilke test typer der kan afdække de ønskede færdigheder og kompetencer. Når dette er klarlagt, vil det være muligt at udarbejde tests til andre fag- og fagområder.
Når en person skal vurderes for sine kompetencer erhvervet gennem job, fritidsaktiviteter, efteruddannelse m.v., sker det ofte ud fra et forløb som skitseret.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato19/09/1604/11/16