Reconnect. An integrated model reconnecting youths with symptoms of anxiety and depression to education or employment

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Projektet vil afprøve og evaluere en integreret uddannelses/beskæftigelses- og psykoterapeutisk indsats målrettet unge med symptomer på angst og/eller depression. Indsatsen udvikles med afsæt i en evidensbaseret beskæftigelsesmetode kaldet ”Individuelt planlagt job med støtte” (IPS) som traditionelt retter sig mod unge/voksne med svære psykiske lidelser. I projektet tilpasses IPS metoden til målgruppen unge med tegn på angst og/eller depression, som står uden for uddannelse eller beskæftigelse, samt til danske kommuner.

  Projektet har relevans for kommunerne der som led i Lov om kommunal indsats for unge under 25 år (L746), får det fulde ansvar for de unges tilknytning til uddannelse og/eller beskæftigelse. Projektets relevans skal også ses i sammenhæng med en styrket indsats for unge med mentale helbredsproblemer via kommunale forebyggende indsatser, som anbefalet i Sundhedsstyrelsen ”Forløbsprogram for børn og unge med angst og/eller depression” 2017.

  Projektet gennemføres i samarbejde med 3 kommuner samt RUC og VIVE som vil indgå i forskningssamarbejdet. Den forskningsmæssige evaluering består af 1) effektundersøgelse via propensity score matching, 2) økonomisk evaluering, 3) proces- og implementeringsevaluering samt 4) evaluering af de unges erfaringer og tilfredshed med indsatsen.
  Kort titelReconnect
  StatusIgangværende
  Effektiv start/slut dato01/01/1931/12/23

  Emneord

  • Socialt arbejde og sociale forhold