Reconstruction of pedagogy as a human science (Geisteswissenschaft)

Projektdetaljer

Beskrivelse

ph.d. projekt
Hvad vil det sige at pædagogik er en åndsvidenskab (human science, geisteswissenschaft)? Hvad betyder det at pædagogik også altid handler om subjektivering - og ikke kun om socialisering og kvalificering? Tilgodeses denne dimension i pædagoguddannelsen? Hvad betyder denne dimension for pædagogers faglige identitet? Hvis denne dimension hverken teoretisk eller praktisk tilgodeses ret systematisk i pædagoguddannelsen, hvordan kan vi så forvente at pædagoger tilgodeser den i deres arbejde?
Projektet tager afsæt i en åndsvidenskabelig tilgang der går ud fra det erkendende og handlende subjekts situerethed, og dermed dets indfældethed i verden. Det inddrager såvel pædagogisk filosofi som undersøgelser og eksperimenter som veje til øget erkendelse.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/1230/06/15

Samarbejdspartnere

  • VIA (leder)
  • Syddansk Universitet (Projektpartner)

Emneord

  • teori-praksis
  • differencen mellem teori og praksis
  • åndsvidenskabelig pædagogik
  • hermeneutiek
  • fænomenologisk tilgang
  • narrativitet
  • kundskabsværksted

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.