REFAS - REkuttering og FAstholdelse af Sygeplejersker i somatikken og Psykiatrien i Region Sjælland

Projektdetaljer

Beskrivelse

Sygeplejerskemanglen er et globalt og nationalt problem med store konsekvenser for patienternes
sikkerhed. Dette påvirker sygeplejerskers arbejdsmiljø og tilfredshed negativt (Lind et al.,
Accepted/In press). Et dårligt arbejdsmiljø er traumatiserende for den samlede organisation (Bloom,
2010), og kan medføre en negativ spiral, hvor sygeplejersker vælger at forlade faget. Et dansk
studie, viser at rekruttering og fastholdelse af sygeplejersker afhænger af kulturen, arbejdsmiljøet
og ledelsesstilen på de enkelte afdelinger (Hølge-Hazelton & Berthelsen, 2020). Endelig viser
foreløbige resultater fra et nyt udviklingsprojekt ”Rekruttering og Fastholdelse af sygeplejersker i
psykiatrien” (ved Lene Lauge Berring fra Psykiatrien i Region Sjælland), at specialets omdømme har
stor betydning for rekruttering, hvilket også er beskrevet i den internationale litteratur (Jansen &
Venter, 2015; Picco et al., 2019).
Manglen på sygeplejersker påvirker det samlede patientforløb, da grundlæggende sygepleje er en
forudsætning for, at patienten kommer sig. Der er blandt andet påvist øget dødelighed i somatikken
(Aiken et al., 2014; Bjerregaard et al., 2020) og øget bæltefiksering i psykiatrien (Bak et al., 2014),
hvis der er for få sygeplejersker.
Kort titelREFAS
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato22/03/2131/12/25