Refleksiv ledelse – om forholdet mellem ledelsesteori og –praksis inden for professionsfelterne

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Refleksivitet og refleksion er i dag honnørord inden for ledelsesfeltet i det offentlige. Det er imidlertid ikke altid klart, hvad refleksiv ledelse egentlig betegner, og hvad der er dens forudsætninger. Nogle gange fremstår refleksion som noget, der spontant opstår i mødet med en umiddelbart uforståelig situation. Andre gange dukker refleksivitet op som en særlig individuel kapacitet, der kan oparbejdes og udvikles gennem øvelse og træning, eller som noget der fordrer, at man har en særlig viden om praksis i form af empiriske data. Og atter andre gange synes refleksivitet snarere at være knyttet til, at man evner at skifte perspektiv og anskue praksis i nyt lys. Pointen er, at selvom alle tilsyneladende er enige om, at refleksivitet og refleksion er væsentlige elementer, når det handler om god ledelse i den offentlige sektor, så er der ikke et tilstrækkeligt nuanceret sprog for at tale om refleksivitet og refleksion i ledelse, eller det som vi her kalder refleksiv ledelse. Dette er problematisk af flere årsager. For det første risikerer vi at tale forbi hinanden, når vi alle sammen taler om det samme men mener noget forskelligt med det. For det andet risikerer vi at overse, at forskellige former for refleksiv ledelse rummer forskellige muligheder og udfordringer. Og for det tredje risikerer vi at blande forskellige mål og midler sammen og dermed reducere refleksiv ledelse til organisatorisk støj, der forstyrrer mere, end det gavner. Dette projekt undersøger, hvordan ledere på tværs af velfærdsområder henter inspiration i ledelsesteorier og –koncepter, når de praktiserer refleksiv ledelse, og hvad som dermed sættes på spil. Formålet er dels at bidrage til at udvikle et mere nuanceret sprog for at tale om refleksiv ledelse og dels at producere viden om, hvordan forskellige former for refleksivitet ’performer’ i praksis.
  Kort titelRefleksiv ledelse
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/01/1831/12/22

  Fingerprint

  Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.