Projektdetaljer

Beskrivelse

”Refleksiv praksislæring i et teknologisk perspektiv – digital dannelse
Teknologier som fænomen er tilstede overalt i vores hverdagsliv, både i vores arbejde og fritid. Indenfor velfærdsområdet kommer der konstant nye tilbud og måder teknologiformer kan anvendes på, hvilket man kan have en antagelse om kan udfordre de sundhedsprofessionelle, når de skal anvende disse. Udviklingen i samfundet gør at det bliver vigtigt, at velfærdsteknologi være en central del af studerendes uddannelsesforløb helt fra studiets start.
I dette scoping review beskrives ud fra litteraturen hvordan sundhedsprofessionerne anvender teknologier didaktisk – specifik Augmented reality, Virtual reality og Mixed reality i læringssituationer og er der transfer fra undervisning til praksisfelt. Endvidere beskrives der hvorledes Refleksiv Praksislæring (RPL) kommer til udtryk. ”

Lægmandssprog

Projektet består af et scoping review (State of the art) til udforskning af de teknologiske muligheder med VR/AR/MR i sundhedsuddannelserne.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/08/1831/12/19