Refleksiv tænkning gennem simulation

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet har til formål at forske i hvordan et simulationsprogram kan bruges til at understøtte studerendes 2. ordens refleksion. Der er forud for følgeforskningen pågået udviklingen af et simulations program baseret på flere års erfaringer fra klasserumsundervisning i praksis er forløbet på, koblet sammen med de erfaringer om refleksive processer og forstyrrelser i disse, som også er i spil i interaktionen med de studerende.
Formålet er at undersøge om der med det simulations program, som er udviklet, sker en understøttelse af den refleksive proces som er intenderet, samt hvor vidt netop teknologien kan være en medvirkende faktor til at skabe større mulighed for refleksion, når sceancen f.eks kan afvikles hjemme som forberedelse til klasseundervisningen.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato03/10/1631/12/17

Emneord

  • sygeplejerskeuddannelsen
  • reflekiv læring
  • simulation
  • simulations baseret læring
  • 2. ordens refleksion
  • kliniske vejledere

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.