Regionale mediehuses roller og relationer

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet tager udgangspunkt i udfordringer som abonnementssivning, faldende efterspørgsel efter trykte medier, et ændret annoncemarked, introduktionen af nye teknologier, ændrede medie- og forbrugsvaner, samt demografiske forandringer, hvor flere, særligt yngre borgere, flytter fra landområderne til byerne. Konsekvenserne kan mildnes med betalingsmure, paid content og pre-rolls på web-tv, men bevægelsen er uafvendelig.

Projektet er specifikt rettet mod børnefamilier, ud fra den betragtning at de har valgt en fremtid i regionen og derfor bør være de regionale mediehuses nye kernekunder. Der ligger et stort og langsigtet potentiale for mediehusene i at nå og fastholde denne målgruppe med nye eller forbedrede ydelser, produkter og services.

PROJEKTETS FORMÅL

Projektets formål er gennem designantropologisk metode og tilgang, at (1) opnå dyb kvalitativ viden om regionale mediehuses rolle, betydning og relation til børnefamilier med henblik på at (2) tilføre de essentielle indsigter, der kræves, for at udvikle modeller til nye eller forbedre eksisterende mediekoncepter og -løsninger, der styrker mediehusenes lokale forankring og relevans for børnefamilier.

Projektet vil undersøge, kortlægge og beskrive børnefamiliers (for)brug, oplevelse af, motivationer og ønsker til lokale/regionale nyhedsmedier og herved give dyb indsigt i fremtidige brugeres mødte og umødte behov. Projektet vil arbejde med spørgsmål som:

• Hvilken tilknytning har børnefamilier til lokalsamfundet?
• Hvilken rolle spiller medierne i skabelsen af lokal og regional identitet og tilhørsforhold?
• Hvilke ydelser, produkter og services efterspørger børnefamilier hos de regionale mediehuse?
• Hvilket uudnyttet potentiale har mediehusene overfor yngre befolkningsgrupper, som kan være selektive og troløse i deres valg af medier?

Indsigter fra den antropologiske undersøgende del af projektet anvendes til at pege på barrierer, muligheder og nye veje at gå for mediehusene og til at udvikle og afprøve nye koncepter – produkter eller services, forretningsplaner eller salgskanaler – så de imødekommer udfordringer og behov hos en svær målgruppe. Hensigten er at sikre, at mediehusene bevarer sin relevans, legitimitet og unikke position som lokalt/regionalt talerør, nærværende nyhedsformidler og identitetsskaber for regionen.

Den opnåede indsigt kan ydermere indgå i case- og projektarbejde i fotografisk kommunikation og interaktivt design som et led i Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles bacheloruddannelse, hvilket kan bidrage til fremtidig konceptudvikling og yderligere samarbejde med regionale mediehuse.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato03/08/1501/04/16

Emneord

  • journalistik
  • brugere
  • Provinspressen
  • medieproduktion