REGISTRERING AF FYSIOTERAPEUTSTUDERENDES TIDSFORBRUG TIL FORBEREDELSE OG ERHVERVSARBEJDE

  • Eriksen, Benthe Svane (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Formål:
Med henblik på at kunne udvikle redskaber til en systematisk evaluering af uddannelsens elementer samt redskaber til en løbende kvalitetsudvikling vil det som et fundament for denne evaluering og kvalitetsudvikling være af betydning at få kendskab til, hvorvidt ovennævnte studyload opfyldes af de studerende på forskelligt udvalgte semestre.

Problemstilling:
V ønsker at undersøge, hvorvidt de studerende matcher ovennævnte forberedelsesnorm samt i hvilket omfang de studerende har erhvervsarbejde sideløbende med studiet.

StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato02/08/04 → …

Emneord

  • studerende
  • kvalitetssikring