Rekruttering af deltidsansatte brandmænd m/k i Danmark herunder rekruttering af frivillige ved de sønderjyske frivillige brandværnsforbund

    Projektdetaljer

    Beskrivelse

    I forbindelse med Beredskabsforbundet mål og resultatplan for 2018, har Beredskabsforbundet anmodet København Professionshøjskole (KP) om bistand til at undersøge, hvorledes de 24 Beredskabsenheder og Falck vurderer Beredskabsforbundets opgaveløsning i forbindelse med rekruttering af deltidsansatte og frivillige ved de sønderjyske frivillige brandværnsforbund. Fokusområdet er at udarbejde en undersøgelse af de kommunale redningsberedskabers og Falcks erfaringer med Beredskabsforbundets hidtidige initiativer samt ønsker og behov for fremtidige initiativer. Undersøgelsen tager udgangspunkt i rekruttering af deltidsansatte brandfolk, samt frivillige ved de sønderjyske frivillige brandværnsforbund i perioden 2017 og 2018.
    StatusAfsluttet
    Effektiv start/slut dato01/09/1831/01/19