Relationskompetence og trivsel i folkeskolen - ledelse, lærere, elever

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Dette forskningsprojekt følger et eksternt efteruddannelsesprojekt i danske folkeskoler og dagtilbud. Projektet fokuserer på lærernes relationskompetence i samspil med skolernes organisatoriske rammer, gennem skolespecifik evaluering af lærernes oplevelse af skolehverdagen og individuel samspil med elever (relationskompetence).

  Som underprojekt (forår-efterår 2019) udforskes derudover nye metoder for at iagttage børn og unges oplevelse af det relationelle samspil i undervisningen (som relevant dimension af børnenes trivsel i skolen).

  Nøgleresultater

  1. Udvikling af spørgeskema til skolespecifik evaluering af lærernes trivsel (som ledelses- og skoleudviklingsværktøj) for at muliggøre en aktiv udvikling af skolernes rammer og forudsætninger for, at lærerne kan agere relationskompetent.
  2. Følgeforskning på effekten af relationskompetence-efteruddannelse i folkeskolen.
  3. Udvikling af anbefalinger og nye værktøjer og former for iagttagelse af elevers trivsel i folkeskolen
  Kort titelRelationskompetence i folkeskolen
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/09/1731/10/20

  Samarbejdspartnere

  • Louise Klinge Relationskompetence (Projektpartner) (leder)

  Emneord

  • pædagogisk iagttagelse
  • børns trivsel
  • folkeskolen
  • relationskompetence
  • evaluering
  • Ledelse, organisationsudvikling og innovation
  • evalueringsdesign
  • skoleudvikling
  • lærere
  • lærernes trivsel