Relationskompetenceprojektet

Projektdetaljer

Beskrivelse

Relationskompetenceprojektet er et udviklings- og forskningssamarbejde mellem forskere, profession, uddannelse og Foreningen Børns Livskundskab. Projektet er 4-årigt og involverer systematisk arbejde med udvikling af opmærksomheds- og relationskompetencer på to læreruddannelseshold. Projektet har til formål at undersøge, hvordan læreres konkrete relationskompetencer kan udvikles og faktisk få betydning for elevers trivsel og læring i skolen. Projektet sigter mod at besvare følgende forskningsspørgsmål:
• Hvordan viser relationskompetencer sig i lærerens handlinger i praksis?
• På hvilke måder kan et fokuseret arbejde med de studerendes empati og opmærksomhed bidrage til udvikling af kommende læreres relationskompetencer?
• Hvilke forhold har betydning for, om relationskompetence bliver en integreret del af de almene lærerkompetencer?

Det er projektets ambition at bidrage med udvikling af teoretisk viden indenfor dette faglige felt men også at udvikle viden indenfor det læreruddannelses- og professionsdidaktiske område, der vedrører mål, indhold og organisering af relationskompetencer i studie- og lærerarbejde.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/08/1231/08/16

Samarbejdspartnere

 • VIA (leder)
 • Foreningen Børns Livskundskab (Projektpartner)
 • Indiana University of Pennsylvania (Projektpartner)
 • Skæring Skole (Projektpartner)
 • Gammelgaardsskolen (Projektpartner)
 • Risskov Skole (Projektpartner)
 • Malling Skole (Projektpartner)
 • Nyvangsskolen (Projektpartner)

Emneord

 • Læring, pædagogik og undervisning
 • relationer
 • nærvær
 • opmærksomhed
 • relationskompetence
 • relationsarbejde
 • kommunikation
 • fællesskaber