Relevans i fysik/kemi – en undersøgelse af forholdet mellem ”perception of utility value” og interesseudvikling hos udskolingselever: ph.d. projekt

Projektdetaljer

Beskrivelse

Ph.d. projektet beskæftiger sig med udskolingselevers interesse i fysik/kemi. Ambitionen er at undersøge, hvorvidt relevansinterventioner i undervisningen kan bidrage til at øge elevernes interesse i fysik/kemi. Desuden er vi interesserede i at undersøge om den eventuelle øgning af elevernes interesse har betydning for deres faglige præstationer i fysik/kemi.
Projektet har karakter af et felt-eksperiment, hvor eleverne udfører en række skrive- og refleksionsøvelser, der skal styrke deres selvstændige refleksion over fysik/kemis relevans for deres liv og hverdag. Hypotesen er, at refleksion over relevans fører til større interesse især hos elever med lille interesse og ringe forventning om mestring i fysik/kemi.
På den måde kan projektet bidrage til større forståelse for og indsigt i udskolingselevers interesseudvikling og potentielt bidrage til en øgning af interessen i fysik/kemi.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/03/1828/02/21