Projektdetaljer

Beskrivelse

Baggrund:
Projektet er en fortsættelse af projektet, Repræsentationsformer i Matematikundervisningen del 1 (REMA1), der kørte i januar til december 2019. De primære deltagerne i projektet var Matilde Stenhøj Madsen og Mette Bjerre. I REMA1 blev det undersøgt om udvalgte lærere benyttede forskellige repræsentationer i deres undervisning og deres begrundelser herfor. Resultaterne blev formidlet i artiklen, Repræsentationer i matematikundervisningen – resultater fra et forskningsprojekt, i tidsskriftet Matematik, nr. 2, 2020. Data, i form af lærerinterviews og observationer, fra REMA1 ligger også til grund for det nye projekt, REMA2.

Projektbeskrivelse:
Formålet med projektet, Repræsentationsformer i Matematikundervisningen del 2, er at få viden om, hvordan der arbejdes med repræsentationer i matematikundervisningen i grundskolen. Gennem hele grundskolen udvikler eleverne deres repræsentationskompetence gennem mødet og arbejdet med forskellige repræsentationer af de matematiske begreber. I dette projekt vil vi søge viden om hvilke repræsentationer lærerne bruger i deres matematikundervisning. I vores skelnen mellem repræsentationerne vil vi tage udgangspunkt i Jerome Bruners tre repræsentationsformer; konkrete, ikoniske og abstrakte repræsentationer.
Vi vil desuden undersøge hvordan der i lærebogen og i praksis skabes mulighed for, at eleverne kan anvende forskellige repræsentationer af samme matematiske begreb. Her vil vi have særligt fokus på om der er en progression i, hvordan de tre repræsentationsformer bruges i undervisningen.

Forskningsspørgsmål:
Hvilke repræsentationer bruger lærerne i matematikundervisningen i grundskolen?
I hvor høj grad skabes der mulighed for, at eleverne kan anvende forskellige repræsentationer af samme begreb?

Nøgleresultater

På baggrund af REMA1 forventer vi at se, at lærerne gør brug af alle tre repræsentationsformer. Men vi forventer ikke, at der i høj grad skabes mulighed for at anvende forskellige repræsentationer af samme begreb. Resultaterne forventer vi at formidle i en artikel til tidskriftet, MONA.
Vi håber at dette indblik i, hvordan lærerne bruger repræsentationer i matematikundervisningen kan bidrage til en udvikling i opmærksomheden hos lærere, lærerstuderende og læreruddannere på hvordan der kan arbejdes med repræsentationer i grundskolen.
Kort titelDel 2
AkronymREMA2
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/01/2030/06/21

Emneord

  • Læring, pædagogik og undervisning
  • matematikundervisningen
  • repræsentationer