Review - Forskning og dilemmaer om inklusion og forældresamarbejde

Projektdetaljer

Beskrivelse

Samarbejdet med forældre er en helt central opgave i velfærdsprofessioner som eks. lærere, pædagoger, socialrådgivere, sygeplejersker, psykologer. Med dette review og den bagvedliggende undersøgelse er det hensigten, dels at tilvejebringe et overblik over skandinavisk forskning i dette tema, dels at pege på en række mulige fremtidige felter, hvor der er behov for udvikling af nye praksisformer og nye didaktikker i forældresamarbejdet. I indsatsen for øget inklusion i velfærdsprofessionerne har det vist sig, at netop forældresamarbejdet var et afgørende omdrejningspunkt for indsatser i dagtilbud, skole mv., samtidig med at dette felt syntes at være et noget underprioriteret felt i professionsudøvelsen. Andre præmisser for dette review i form af eks. EVA undersøgelser, KL undersøgelser, forskning udført af NVIE samt andre NVIE undersøgelser, er med til at definere vores udgangspunkt og har derved en vis indflydelse på vores forforståelse af- og raffineringen af søgekriterier.

Ifølge opdragsgiveren NUBU er opgaven, i følge beskrivelsen i projektansøgningen, at producere et overblik over relevant forskning i samarbejdet med forældre om inklusion for udsatte børn og unge formuleret i følgende forventning:

• ”Et review i artikelform, på baggrund af søgning i Nordiske undersøgelser og litteratur med flg. keywords (samt nærliggende begreber) Inklusion, udsatte børn og unge, sat sammen med forældresamarbejde (til brug for bl.a. NUBU andre oversigter)”.

Til dette projekt er der endvidere udarbejdet diverse undervisningsmaterialer til professioner og studerende.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/09/1131/12/12

Emneord

  • forældre
  • inkluderende pædagogik
  • forældresamarbejde
  • professionsidentitet