Revitalisering af barndomspædagogikken

Projektdetaljer

Beskrivelse

Forskningsprojektet ”Revitalisering af barndomspædagogikken” søger at fundere og nyfortolke et pædagogisk fagsprog, som kan medvirke til at begribe barndomspædagogik i dag med blik for pædagogprofessionen og daginstitutionens traditioner.
Forskningsprojektet er støttet af BUPL’s forskningspulje og foregår som et samarbejde mellem UC Syd og UCL under ledelse af docent Line Togsverd og docent Christina Haandbæk Schmidt.
Pædagoger, pædagogstuderende og undervisere på pædagoguddannelsen, deres viden og erfaringer med barndomspædagogik er helt centrale i projektet, som medundersøgere og udviklere af et barndomspædagogisk sprog. Der deltager i alt otte daginstitutionspædagoger, fire ledere af daginstitutioner, otte pædagogstuderende og otte undervisere fra pædagoguddannelserne som medforskere i projektet og det er samtalerne mellem aktørerne, om teori og praksis, som er projektets hovedinteresse.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato03/01/2231/12/22

Samarbejdspartnere