Rigtige pædagoger - person og profession

Projektdetaljer

Beskrivelse

Om projektet:
Forskningsspørgsmål: Dannelsen af den pædagogfaglige identitet

Hvad kommer de studerende med/hvor kommer de fra?
Hvilken virkning har uddannelsen (inkl. praktikken) for den pædagogfaglig identitetsdannelse?
Hvad er god pædagogik?

Formål med projektet:
At få øje på det indlysende og dog upåagtede

At øge studerendes bevidsthed om udviklingen af egen pædagogfaglig identitet – den personlige læreproces
At øge underviseres og lederes viden om studerendes perspektiv på uddannelsen – miljøets og samværets betydning
At skabe forudsætning for kompetenceudvikling og opkvalificering af involverede aktører (adjunkter, professionelle, studerende) - udviklingsprojekt
At styrke samarbejdet med praktik- og professionsfeltet – uddannelse er et fælles projekt
At udvikle forskningsbaseret viden – ny viden indenfor fænomenologisk professionsforskning
At evaluere og udvikle uddannelsesrelaterede aktiviteter som led i kvalitetssikring og indsatsområde i uddannelsen, bl.a. feedback og forventningsafstemning

Resultater:
Det at se og blive seende er noget de pædagogstuderende forstår og kan relatere sig til, fordi de selv er blevet set eller overset i deres livshistorie
Alle studerende har et motiv bag ønsket om at blive pædagog: at ville gøre en forskel for andre
Alle studerende har forudsætninger for at blive seende og det er en væsentlig ting for at blive pædagog, og for at kunne agere/reagere: for nogle ”på trods af”, for andre ”på grund af” oplevelser i barn- og ungdom.
Den studerendes livshistorie har betydning for hvordan de orienterer sig i mødet med uddannelsen – studerendes perspektiv som forgrund for undervisning og uddannelse
Dannelsen af den pædagogfaglige identitet er at blive refleksivt bevidst om kroppens betydning i den uddannelsesmæssige og professionelle praksis – fronesis: viden i hænderne (know how), og ikke kun viden i teoriens verden (know that), dvs. et opgør med instrumentalisering af uddannelse
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/1601/12/16