Risikofyldt leg i dagtilbud

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Formålet med dette projekt er at undersøge, hvordan arbejdet med risikofyldt leg i et kropsligt perspektiv kan ses som pædagogisk grundlag i relation til motorik. Der er stort fokus på motorisk træning i dagtilbud, men for at få en god motorik, kræver det at børn tør kaste sig ud i kropslige udfordringer. Sammenhæng mellem risikofyldte lege (RFL) og motorik er dermed i fokus.

  Fokus vil være på, hvordan de professionelle kan arbejde med at fastsætte mål, planlægge, igangsætte, dokumentere og evaluere RFL-aktiviteter med kroppen som udgangspunkt for at styrke institutionens bevægelseskultur gennem professionsfaglige kompetencer.

  Projektets forskningsspørgsmål:
  Hvilke professionsfaglige kompetencer udfordres af pædagoger i netværket ’Krop og dannelse’ i udviklingen af institutionens bevægelseskultur i uderummet med fokus på risikofyldte lege og motorik?

  Vi undersøger en række daginstitutioners arbejde med mod, risikofyldt leg og kamp som led i deres deltagelse i netværket ’Krop og dannelse’.

  Netværket er oprettet på baggrund af PD i Krop og dannelse.

  Projektet undersøger dermed også, hvordan viden og færdigheder bringes videre fra PD til praksis.
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/02/1731/01/19

  Emneord

  • Børn og unge
  • krop
  • bevægelse
  • leg

  Fingerprint

  Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.