Roller og ansvar i TV produktion/TV Production: Roles and responsibilities

Projektdetaljer

Beskrivelse

TV- og filmbrancherne består af komplekse produktionsmiljøer, hvor mange forskelligartede medarbejdergrupper indgår. Branchen er også præget af stærke håndværkstraditioner og traditioner for en form for mesterlære og "learning on the job". Det er derfor behov for undersøgelser af hvordan produktionsmiljøerne typisk er opbygget, som et grundlag for oplæring af kommende medarbejdere med en mere akademisk uddannelsesbaggrund.
Formålet med projektet er at resultaterne skal indgå i undervisningen ved DMJX, både på dagstudiet og i skolens efteruddannelsesaktiviteter i form af kurser eller akademifag.
Med udgangspunkt i de generiske beskrivelser i den internationale litteratur, gennem kvalitative interviews med nøglepersoner hos Danmarks Radio, og hos et større eksternt produktionsselskab, vil vi opnå ny viden gennem en kortlægning af:
• Hvilke roller og kommandoveje indgår typisk i produktionen af manuskript baseret TV drama, i store produktionsenheder i Danmark?
• Hvilke roller og kommandoveje indgår typisk i produktionen af ikke-manuskript baseret TV, i store produktionsenheder i Danmark?
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/08/1631/12/16

Emneord

  • medieledelse
  • medieproduktion
  • TV-produktion
  • organisationsudvikling