Projektdetaljer

Beskrivelse

Bevægelse og leg er altafgørende for børn og unges udvikling, og de rigtige fysiske rammer kan fremme mulighederne og motivationen for at øge bevægelsesglæden og mængden af den samlede fysiske aktivitet. Den altovervejende del af idrætsfaciliteter er bygget og indrettet med henblik på voksne og i bestræbelsen på at opfylde internationale regler for banestørrelser indenfor et snævert udsnit af sportsdiscipliner. Sportens rationelle logik er ofte langt fra eller direkte i modsætning til børns spontane og kreative bevægelsesudfoldelse og sportens rum appellerer derfor ikke altid til børn. Bogen undersøger og diskuterer hvordan man kan bygger bevægelsesfaciliteter til børn.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/11/0801/10/09

Samarbejdspartnere

  • VIA (leder)
  • Lokale og Anlægsfonden (Projektpartner)

Finansiering

  • Lokale og Anlægsfonden

Emneord

  • arkitektur
  • børn
  • kultur
  • bevægelse
  • idræt
  • krop

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.