Projektdetaljer

Beskrivelse

Rum har stor betydning for pædagogikken og pædagogiske formål afspejler sig i rummet. Begreberne står i en dynamisk vekselvirkning og påvirker alle aktører i det institutionelle felt. På denne måde står rum, pædagogik og aktørerne i forbindelse med hinanden gennem en dynamisk trekantsrelation. Formålet med projektet er at udvikle og afprøve et analysekatalog, som gør det muligt at undersøge de dynamiske relationer mellem rum, pædagogik og aktørerne i den institutionelle kontekst. Teorigrundlag er her en fænomenologisk tilgang med særlig hensyn til Lefèbvres teori om rummets produktion.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/08/1031/12/11

Emneord

  • daginstitutioner
  • pædagogik
  • arkitektur
  • folkeskolen
  • krop