Særforanstaltninger. Udvikling af metoder og effektmålingsværktøjer

 • Woetmann, Camilla Zacho (Projektdeltager)
 • Pejstrup, Svend-Ejner (Projektdeltager)
 • Fischer, Eva (Projektdeltager)
 • Ertmann, Bo Vallø (Projektleder)

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  I dette treårige udviklingsprojekt, er der udviklet en ny pædagogisk
  metode til Særforanstaltningsområdet – Afstemt pædagogik (AP) – baseret
  på principperne i Low Arousal tilgangen.
  Sammen med en række nyudviklede effektmålingsværktøjer, der sikrer at
  effekten af den nye pædagogiske indsats bliver dokumenteret, er der
  samlet udviklet et sjældent brugbart socialpædagogisk redskab til borgere
  med udfordrende adfærd, som igennem en årrække har repræsenteret en
  stor udfordring for landets kommuner og regioner.
  Metoden bygger videre på principperne i Low Arousal traditionen som er
  hentet fra England, men her er tilpasset en dansk socialpædagogisk
  ramme.
  Udviklingsprojektet har været finansieret af Socialministeriet via
  Satspuljebevilling.

  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato20/08/1131/12/15

  Emneord

  • udsatte børn
  • ADHD
  • Autisme
  • Hjerneskade
  • Udviklingsforstyrrelser
  • voksne udviklingshæmmede
  • Særforanstaltninger
  • Udsatte voksne

  Fingerprint

  Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.