Saltfordeling på vejbaner

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  I forbindelse med afprøvning af udstyr til fordeling af salt ved glatførebekæmpelse er det erfaret at saltkvaliteten er af stor betydning for hvilke muligheder der er for en optimal fordeling af tørsalt eller befugtet salt. Myndigheder har definerede grænser for saltkvalitet men det vurderes at meget vide grænser gør at variationen i saltkvaliteten vanskelliggør en optimal fordeling af saltet på kørebanen. Erfaringer fra fordeling af gødning til landbrugsformål viser at små ændringer i kornstørrelsesfordelingen har stor
  betydning for fordelingen. Der blandt myndigheder og leverandører af spreder-materiel er der behov for større viden vedr. forskellige saltkvaliteters bevægelsesmønster fra spredeudstyrets lagertank gennem doserings- og spredeorgan til det lander på vejbanen.
  Projektets generelle mål er, at VIA får øget innovationskapacitet inden for fysiske
  egenskabers betydning for fordeling af partikler (her salt).
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato10/02/1430/09/14

  Emneord

  • ingeniør
  • saltfordeling