Samarbejde med pårørende – en kvalitativ undersøgelse af metoder, værktøjer og praksis for pårørendeinddragelse i en hospitalskontekst

Projektdetaljer

Beskrivelse

Det overordnede formål med projektet er at udvikle og styrke samarbejdet med pårørende til indlagte patienter på et regionshospital. Der arbejdes ud fra følgende forskningsspørgsmål:
Hvad kendetegner den nuværende tilgang til samarbejdet med pårørende på udvalgte hospitalsafdelinger?
Hvordan kan viden om den eksisterende tilgang indgå i en brugerinvolverende proces til udvikling og implementering af metoder og værktøjer til systematisk inddragelse af pårørende?
Projektet vil bidrage med ny og evidensbaseret viden om metoder og værktøjer til systematisk inddragelse af pårørende. Dette formodes at bidrage til praksisudvikling og -kvalificering af pårørendeinddragelse, og hvordan man kan arbejde systematisk med pårørendesamarbejde i en hospitalskontekst.
Projektet er designet som en faseopdelt kvalitativ undersøgelse hvor der anvendes deltager observation, kvalitative interviews, workshops og forbedringsmetoder.
Projektet gennemføres i samarbejde med Center for Klinisk Forskning og Team for kvalitet og patientsikkerhed, Regionshospitalet Nordjylland samt Sygeplejerskeuddannelsen UCN
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/09/2131/12/23

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.