Samarbejde mellem lærere og pædagoger efter folkeskolereformen

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  3 årigt ph.d.-projekt, som kvalitativt undersøger, hvordan samarbejdet er og er muligt i mellem lærere og pædagoger efter seneste folkeskolereform (2013) på 3 case-skoler, og hvilket potentiale samarbejdet har for at understøtte alle elevers deltagelse i folkeskolen.

  Projektet er multimetodisk, og anvender således flere kvalitiatve empirielementer så som observation, interviews og dokumenter som grundlag for at analysere, hvordan lærere og pædagoger samarbejder. Primære data er observationsdata som konstrueres igennem at følge (skygge) lærere og pædagoger i deres hverdag i nogle uger på henholdsvis 3 case-skoler.

  Teoretisk bevæger projektet sig indenfor en pragmatisk og praksisteoretisk teoriramme, så fokus på samarbejdet handler meget om, hvad lærere og pædagog gør i hele den situation som de er i på deres respektive folkeskoler. Samarbejdet konstrueres altså som situationelt, hvor situationen mestendels er indeholdt indenfor de organisatoriske rammer af folkeskolen, dog med udstikkere i form af relationer til netværk udenfor folkeskolen. Projektet hovedanalyse er på den måde centreret omkring situationsanalyser af samarbejdshændelser på case-skoler, og hvordan disse fremstår som praktisk intelligente for lærere og pædagoger givet den situationelle helhed. Situationer som helheder med flere aspekter involveret kan gøre nogle måder at samarbejde på nemmere end andre, mens andre situationer besværliggør samarbejde i en sådan grad, at der ikke opstår særlig mange hændelser som kan kvalificere sig til at være et samarbejde. På den måde distribueres potentialer i et samarbejde på særlige måder eller i særlige praksiskanaler, som ses som mulige handleretninger. Samarbejdet er således arbejde sammen med andre omkring noget fælles, som i samme omfang som alt andet arbejde på en folkeskole påvirkes af den situationelle helhed på skolen.

  Samarbejde betragtes altså i projektet som situationelt og transaktionelt i den forstand at den konstante vekselvirkning mellem mange både humane og non-human aspekter i situationen påvirker samarbejdet. Forståelsen af samarbejde indeholder også et fokus på de mellemmenneskelige relationer mellem lærere og pædagoger men søger at placere relationerne situationelt, hvorfor projektet søger en mere sociologisk forståelse af samarbejde og mindre psykologisk. I den forståelse inddrager projektet mere post-moderne teori om intensitet og intensiteter i folkeskolen og i samarbejde som fænomen.

  English resumé
  Collaboration between teachers and leisure time pedagogues – intensity, potentiality and problems
  The subject of this dissertation is the collaboration between leisure time pedagogues and school teachers following the implementation of the latest Danish school reform in 2014. This reform was the basis for increased collaboration between teachers and other professions, with the leisure time pedagogue profession being assigned a significant role in making the reform a success. The project is a qualitative case-study, where I examine what kind of collaboration is carried out between leisure time pedagogues and school teachers, and examine how this collaboration is achievable in practice within the boundaries of the everyday practices and organizings of schools and leisure time centers. Based on situational analysis of multiple qualitative data sources, which make up the analyzed collaborative situations, I propose a number of practice-oriented hypotheses, which can be used to qualify collaborations between teachers and leisure time pedagogues. The goal is twofold; to improve the collaboration between teachers and leisure time pedagogues, but also to provide a basis for evaluating how collaboration can support the participation of students in complicated learning situations in schools and leisure time centers. My results show that in order for collaboration to be a practically intelligible undertaking for teachers and leisure time pedagogues, it is vital to have shared and relatively concrete tasks within a zone of proximal practice-difference. This zone serves as a dynamic zone for collaboration, where differences and similarities between practices are adjusted and attuned within a situational whole so as to not produce too much friction to realize the potentiality of the collaborative effort. In order to bring tasks within the zone of proximal practice-difference, an appropriate level of intensity between all the many aspects which make up collaborative situations is necessary. This level of intensity is constructed by attuning practices to each other - including both relational, organizational, material, and structural practices from both school, leisure time centers, and macro-aspects from outside these immediate practices. The dissertation thus shows that sustainable collaboration are better at attuning to the inequalities, which can exist between collaborating practices in situations - but when situations are not attuned, the potentiality of the collaboration is not realized and becomes problematic instead of productive – thus it is not practically intelligible to collaborate. This is due to the generally demanding nature of collaborative efforts, where differences have to be attuned, but this can be perceived as threats to maintaining the habits of practices and the possibility of change in professional identities of the involved parties It is therefore not possible to realize the potential of a collaboration unless the situation as a whole can provide the means for the involved practices to attune to each other. As such, the dissertation suggests that a more nuanced view of collaboration is necessary, by pointing to potentialities and problems as concurrent expressions of intensity which must be handled at multiple levels in order for a sustainable collaboration to be established and maintained.

  Lægmandssprog

  Hvordan er det muligt at lærere og pædagoger samarbejder som de gør i folkeskolen efter folkeskolereformen (2013)
  Kort titelLærere og pædagogers samarbejde
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/01/1701/01/20

  Emneord

  • Uddannelse, professioner og erhverv
  • samarbejde lærere / pædagoger

  Fingerprint

  Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.