Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet sigter mod at udvikle kvaliteten i sprogmiljøet i to øst- og midtjyske vuggestuer i et tæt samarbejde mellem vuggestuepædagoger og tilknyttede VIA-konsulenter. Udgangspunktet er de medvirkende pædagogers egne forståelser af og erfaringer med kvalitet i sprogarbejdet, som suppleres med indsigter fra strukturerede ITERS-3 observationer foretaget af VIA-konsulenterne. Pædagoger og VIA-konsulenter foretager en fælles analyse af begge typer ’kvalitetsdata’, og denne analyse danner afsæt for lokale udviklingsforløb i de to vuggestuer. Her fastlægger pædagogerne i hver af vuggestuerne med sparring fra de tilknyttede VIA-konsulenter et lokalt fokus og planlægger, gennemfører og evaluerer et aktionslæringsbaseret udviklingsforløb, der sigter mod at udvikle kvaliteten i vuggestuens sprogmiljø. Projektet afsluttes med lokale vidensdelingsarrangementer i de to vuggestuer og et regionalt inspirationsarrangement i BUPL-regi.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/11/2001/06/22

Emneord

  • Børn og unge
  • vuggestue
  • sprogmiljø
  • kvalitetsforståelser
  • ITERS-3
  • aktionslæring