Sammenhæng i Ledelseskæden

Projektdetaljer

Beskrivelse

I samarbejde med Hjørring, Rebild og Odder kommuner udvikler UCN Act2learn strategier, der skaber sammenhæng mellem skoleforvaltninger og skoleledeser.
Skolereformen er en gennemgribende forandringsproces, der på mange niveauer udfordrer måden at tænke, organisere, lede og skabe læringsmiljøer, der gør, at børn og unge kan blive så dygtige og livsduelige, de kan. Derfor er det nødvendigt at koordinere problemstillinger, som opstår på forskellige niveaue i organisationen og ledelseskæden, hvis der skal findes sammenhængende løsninger. Alle niveauer i organisationen bidrager til at der skabes kvalitet og læring i folkeskoen, og alle led skal lære at holde fokus på at uvikle, lede og koordinere læreprocesser, der i sidste ende har fokus på elevernes læring.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato10/08/1531/12/16