Sammenhæng mellem sensomotorisk integration og stående og gående balance hos personer med Multiple Sclerose

Projektdetaljer

Beskrivelse

Sammenhæng mellem sensomotorisk integration og stående og gående balance hos personer med Multiple Sclerose (PmMS) ønskes undersøgt ved måling af stående balance på en kraftplade under fire test modulariteter. Testkonditionerne indeholder forstyrrelser af syns-, vestibulær- og den somatosensoriske sans skiftevis for at vurdere om PmMS afviger fra raske testpersoners vægtning af vigtige sanser til opretholdelse af den stående balance. Disse mål ønskes ligeledes sammenlignet med gangfunktionen.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/11/1401/12/15

Samarbejdspartnere

  • VIA (leder)
  • Aarhus Universitet (Projektpartner)

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.