Sammenhængende patient- og borgerforløb

 • Primsø, Bodil (Projektleder)
 • Døssing, Anne (Projektleder)
 • Knudsen, Kirsten Willemoes (Projektdeltager)
 • Rohde, Gitte (Projektleder)
 • Vinge, Lisbeth (Projektdeltager)
 • Christensen, Hanne (Projektdeltager)
 • Carlsen, Tage (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Delprojekt 1, Klinisk undervisning ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens modul 11-12
Projektets mål
Projektets mål har været at beskrive, hvordan modul 11 kan afvikles, så man sikrer en bedre læring om sammenhængende patient- og borgerforløb. Forslaget skulle indeholde indholdselementer og studieaktiviteter, der sikrer, at de studerende opfylder læringsmålene i studieordningen, samtidig med at de bliver rustet til at indgå hensigtsmæssigt og professionelt som aktører i fremtidens sundhedsvæsen. Dette er lykkedes idet, der er udarbejdet forslag til kliniske forløb ved modul 11 og 12, der sikrer, at den studerende via studieaktiviteter har fokus på de organisatoriske, sundhedsfaglige og ikke mindst den brugeroplevede kvalitet i et patient/borger forløb.

Projektresultater
Projektet er positivt evalueret af den overordnede styregruppe, bestående af ledelsesrepræsentanter fra Horsens Kommune, Regionshospitalet i Horsens og SFH, VIA University College. Det betyder, at projektet vil blive implementeret i løbet af 2013-14. Der er fra de kliniske samarbejdspartnere givet tilsagn om tildeling af de nødvendige timeressourcer til fortsat projektdeltagelse. VIA University College har bevilliget ressourcer til projektledelse og evaluering, fra den Strategiske Pulje 2013.

Delprojekt 2: Diplomuddannelse
Under projektforløbet har der været et tæt og konstruktivt samarbejde mellem alle parter i gruppen – repræsentanterne fra Horsens Kommune, Hospitalsenheden Horsens, Almen praksis og VOK.
Projektgruppen har foretaget en bred dataindsamling og sammenholdt eksisterende diplommodul hermed. På baggrund heraf er der formuleret et forslag til en diplomuddannelse på 60 ECTS-point, som er rettet mod de studerendes muligheder for at erhverve kompetencer til at skabe sammenhængende forløb. I første omgang baseres forslaget på eksisterende diplommoduler fremfor at udarbejde forslag til helt nye moduler. På længere sigt vil VOK stræbe efter, at Uddannelsesministeriet godkender en selvstændig studieretning i sundhedsdiplomuddannelserne om sammenhængende patient- og borgerforløb.

StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato10/11/1131/12/12

Samarbejdspartnere

 • VIA (leder)
 • Hospitalsenheden Horsens (Projektpartner)
 • Horsens Kommune (Projektpartner)

Finansiering

 • VIA University College
 • Horsens Kommune
 • Hospitalsenheden Horsens

Emneord

 • kompetenceudvikling
 • sygeplejerskeuddannelsen

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.