Sammenligning af 7 optimerede DR systemer

Projektdetaljer

Beskrivelse

Generelt er teknologien indenfor billeddiagnostiske modaliteter i konstant udvikling, hvorfor diagnostikken stadig bliver mere forfinet og detaljeret. Ved billeddiagnostiske undersøgelser er ønsket fra diagnostikeren til stadighed højere opløsning, således at vigtige informationer præsenteres af billedmaterialet og diagnose sikkerheden herved optimeres. Samtidig er det væsentligt at udnytte modalitetens muligheder og konstant anvende ALARA til at reducere stråledosis til patienten. Dette gælder også indenfor DR systemerne, hvor der findes adskillige fabrikater på markedet. Disse fabrikater adskiller sig både ift. hardware ved detektorernes fysiske opbygning samt i softwaren ved muligheder for billedbearbejdning og her-ved udnyttelse af signalet. Idet fabrikaterne bruger hvert deres udtryk for index værdier og software parametre og der på mange hospitaler findes adskillige forskellige DR systemer, kan det ofte være vanskeligt for brugerne at gennemskue hvordan DR systemerne adskiller sig fra hinanden, hvad mulighederne er på det enkelte system og hvorledes patientgrupperne bedst fordeles mellem DR systemerne. Det har betydning for radiografer, radiografstuderende og andre, der beskæftiger sig med billedkvalitet, og i sidste ende også for patienten.

For at skabe gennemsigtighed og overblik for brugerne og dermed bidrage til den billeddiagnostiske kvalitetssikring, ønsker CONRAD at gennemføre et projekt, der sammenligner nutidens mest anvendte DR modaliteter.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato15/08/1201/06/15