Samskabelse i forpligtende samarbejder med praksis - frivilligt socialt arbejde som "det tredje læringsrum"

 • Klausen, Bodil (Projektleder)
 • Lybæk-Hansen, Esper (Projektdeltager)
 • Domino, Karen (Projektdeltager)
 • Møller, Bo (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Pædagoguddannelsen i Horsens har i de seneste år haft fokus på samspillet mellem uddannelse, professionelle og frivillige. Nærværende projekt tager derfor afsæt i et otte ugers undervisningsmodul på 4. semester, Velfærdsinnovation og tværfaglige netværk, samt to lokale projekter, hvor Pædagoguddannelsen har indgået forpligtende samarbejdsaftaler med eksterne aktører: 1) Ung til Ung-projektet – et samarbejde mellem Horsens Kommune, Center for Socialt Udsatte, og 2) samarbejdsaftale med Pædagoguddannelsen Horsens og Projektstedet Østbasen og boligforeningerne Andelsboligforeningen Odinsgaarden og Andelsboligforeningen Beringsgaarden. Projektet arbejder ud fra en hypotese om, at de studerende lærer noget særligt ved at deltage i frivilligt socialt arbejde i forpligtende samarbejder med praksis, som de ikke lærer på andre tidspunkter i uddannelsen. Målet med projektet er i kort form følgende:

Målet med projektet er at undersøge, hvordan uddannelsen (de studerende og underviserne) gennem forpligtende samarbejder med praksisfeltet og civilsamfundet kan samskabe ’et tredje læringsrum’ hvor de studerende kan agere i praksis uden, at der er tale om et ansættelses- eller praktikforhold.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato24/01/1331/12/14

Emneord

 • udsatte unge
 • dannelse
 • praksisfællesskab
 • Frivilligt Socialt Arbejde
 • uddannelse
 • læring
 • brugerinddragelse
 • Frivilligt Socialt Arbejde
 • realkompetencer
 • transfer
 • kompetencer
 • læreprocesser

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.